Veelgestelde vragen

FAQ2018-03-30T10:56:15+02:00
TAXATIE2018-06-15T16:56:22+02:00

Taxeren is het bepalen van de waarde. Dat klinkt simpel maar is het in de praktijk vaak niet.

Of het om een rijtjeswoning of een bedrijfspand gaat, waarderen van onroerend goed is nooit een wiskundige opgave, maar het wegen van een groot aantal waarde bepalende factoren en gerealiseerde transacties in de markt.

Om een dergelijk waardeoordeel te kunnen geven, wordt van de taxateur onafhankelijkheid, ervaring en deskundigheid gevraagd. En dat is wat wij u kunnen bieden, niet meer maar zeker ook niet minder.

Wij zijn inmiddels meer dan twintig jaar werkzaam in de onroerend goed markt in Limburg en hebben in deze periode het klappen van de zweep leren kennen.

Wij zijn NRVT gecertificeerd voor particlieren (woningen) en bedrijfsmatig vastgoed, en voldoen daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen die in de branche worden gesteld.

WANNEER VINDT DE OPNAME PLAATS2018-06-15T16:59:06+02:00

Zo snel mogelijk na het verstrekken van de opdracht. Planning vindt plaats in overleg met opdrachtgever en/of eigenaar.

WAAROM MOET ER EEN VERBOUWINGSSPECIFICATIE BIJ DE AANVRAAG WORDEN GEVOEGD2018-06-15T17:00:38+02:00

Bij een verbouwing van uw woning gaat de geldverstrekker er van uit dat in ieder geval een deel van het door u geïnvesteerde bedrag als waardevermeerdering aan de woning kan worden toegekend. Er wordt dan ook vooral gekeken naar de executiewaarde ná de verbouwing, dat levert immers meer hypotheekmogelijkheden op. U moet dan wel een globaal maar helder overzicht van de belangrijkste werkzaamheden geven en de bedragen die daarmee zijn gemoeid. De specificatie dien te worden opgemaakt in het voorgeschreven model. We adviseren u graag bij het invullen.

WAT IS VASTGOEDPRO EN WAT IS HET VERSCHIL MET DE NRVT2018-06-15T17:04:40+02:00

VastgoedPro is een branchevereniging voor registermakelaars / taxateurs. De vereniging stelt de hoogste eisen aan haar leden, zowel op het vlak van de vakdeskundigheid als op het vlak van de professionele integriteit. Iedere VastgoedPro taxateur is ingeschreven in ten minste één van de registers van de NRVT. De NRVT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de certificeringsregeling. Beide organisaties zien ook toe op de permanente bijscholing van de taxateurs.

KAN IK DE REKENING BETALEN BIJ HET PASSEREN VAN DE AKTE?2018-03-30T14:15:33+02:00

Ja, dat kan. Bij het verstrekken van een opdracht kunt u er voor kiezen te betalen bij het passeren van de akte tot maximaal 2 maanden na factuurdatum. Indien u hiervoor kiest, machtigt u de notaris onherroepelijk tot het inhouden van het verschuldigde bedrag en overboeking op ons rekeningnummer.

WANNEER MOET IK BETALEN?2018-06-15T16:53:38+02:00

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

U kunt kiezen voor betaling bij notarieel transport indien dit transport plaatsvindt binnen twee maanden na factuurdatum.

HOE KRIJG IK HET RAPPORT TOEGESTUURD?2018-06-15T17:09:40+02:00

Het woningtaxatierapport ontvangt u digitaal na validatie als .pdf via het opgegeven e-mail adres. Het gevalideerde rapport wordt geregistreerd door het validatie-instituut en is digitaal opvraagbaar.

Het rapport bedrijfsmatig vastgoed ontvang u digitaal (.pdf) na ondertekening door de controlerend taxateur.

WAAR KAN PEPELS RVT TAXATEURS TAXEREN?2018-03-30T14:15:07+02:00

Van een taxateur mag verwacht worden dat hij kennis heeft van het gebied waarin hij werkt. Eén van de belangrijkste taken is immers het waarderen van de locatie. En aangezien een taxateur ook maar een gewoon mens is, verwachten de banken dat hij deze kennis ten minste binnen een straal van 20 km rond zijn vestigingsplaats bezit. Daarbuiten geldt dat niet meer als vanzelfsprekend. Ga naar de pagina werkgebied om na te gaan of uw woning binnen een straal van 20 km ligt of binnen een straal van 30 km.

HOE KAN PEPELS TVT TAXATEURS GARANDEREN DAT HET TAXATIERAPPORT DOOR IEDERE GELDVERSTREKKER WORDT GEACCEPTEERD?2018-03-30T14:15:07+02:00

De RVT stelt zulke zware eisen aan haar leden, dat die voldoende waarborg bieden voor een professionele, vakbekwame rapportage. Geldverstrekkers in Nederland hebben zoveel vertrouwen in de taxateurs van Taxateur Pepels, dat een taxatierapport van hun hand altijd

HOE KAN PEPELS TAXATEURS TEGEN ZO’N LAGE PRIJS EEN TAXATIERAPPORT LEVEREN EN TOCH AAN ALLE GESTELDE KWALITEITSEISEN VOLDOEN?2018-03-30T14:15:07+02:00

Dat is meteen al een goede vraag. Die verdient dan ook een fatsoenlijk antwoord.

Dat heeft op de eerste plaats met de kosten te maken. De kosten per taxatie kunnen laag blijven omdat wij ons gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van taxatieopdrachten. Allerlei kosten kunnen daarom uitgesmeerd worden over een groot aantal opdrachten.

De kwaliteit van het werk komt daarbij niet in het geding. De eisen die aan het lidmaatschap van de RVT worden gesteld zijn hoog, de taxateur is verplicht voortdurend zijn vakkennis op niveau te houden. Want u en de geldverstrekker hebben recht op een hoogwaardig product.

Op de tweede plaats heeft het te maken met de wijze van werken.

Taxateur Pepels heeft een bijzonder efficiënte werkwijze ontwikkeld. De tijd en energie die op deze manier worden gewonnen, worden rechtstreeks in uw voordeel omgezet.

HOE SNEL HEB IK HET RAPPORT IN HUIS2018-03-30T14:15:07+02:00

In principe wordt uw taxatierapport de werkdag na de opname verstuurd. Pepels RVT Taxateurs garandeert in ieder geval verzending binnen drie werkdagen!

Contact Info

Luxemburgstraat 9

Mobiel: 06 - 45 06 94 11

Web: taxateurpepels.nl

Ga naar de bovenkant