De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

U kunt kiezen voor betaling bij notarieel transport indien dit transport plaatsvindt binnen twee maanden na factuurdatum.