Ja, dat kan. Bij het verstrekken van een opdracht kunt u er voor kiezen te betalen bij het passeren van de akte tot maximaal 2 maanden na factuurdatum. Indien u hiervoor kiest, machtigt u de notaris onherroepelijk tot het inhouden van het verschuldigde bedrag en overboeking op ons rekeningnummer.