Het woningtaxatierapport ontvangt u digitaal na validatie als .pdf via het opgegeven e-mail adres. Het gevalideerde rapport wordt geregistreerd door het validatie-instituut en is digitaal opvraagbaar.

Het rapport bedrijfsmatig vastgoed ontvang u digitaal (.pdf) na ondertekening door de controlerend taxateur.