Dat is meteen al een goede vraag. Die verdient dan ook een fatsoenlijk antwoord.

Dat heeft op de eerste plaats met de kosten te maken. De kosten per taxatie kunnen laag blijven omdat wij ons gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van taxatieopdrachten. Allerlei kosten kunnen daarom uitgesmeerd worden over een groot aantal opdrachten.

De kwaliteit van het werk komt daarbij niet in het geding. De eisen die aan het lidmaatschap van de RVT worden gesteld zijn hoog, de taxateur is verplicht voortdurend zijn vakkennis op niveau te houden. Want u en de geldverstrekker hebben recht op een hoogwaardig product.

Op de tweede plaats heeft het te maken met de wijze van werken.

Taxateur Pepels heeft een bijzonder efficiënte werkwijze ontwikkeld. De tijd en energie die op deze manier worden gewonnen, worden rechtstreeks in uw voordeel omgezet.